News

Take a look of our latest news

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Klasa: 601-01/17-01/34 Urbroj: 251- 99-01-17-78 Zagreb, 14. rujna 2017. godine   Z A P I S N I K sa  8....

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Klasa: 002-01/17-01/194 Urbroj: 251-99-02-17-457 Zagreb, 25. listopada 2017. godine   OBAVIJEST - ULAZNICE ORAŠAR listopada 2017. g. primili smo dopis HNK...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Zagreb, 20. rujna 2017. godine   RASPORED  ODRŽAVANJA PLESNIH PROGRAMA KLASIČNOG BALETA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA za školsku godinu 2017./2018.   Nastava...

Tecaj-D...