News

Take a look of our latest news

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9   Na osnovu članka 22. stavka 6. i članka 134. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Zagreb, 7. travnja 2017. godine   UPISI U OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU ZA KLASIČNI BALET ODRŽAVATI ĆE SE SVAKI RADNI DAN U...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9 Klasa: 002-01/17-01/113 Urbroj: 251-99-02-17-273 Zagreb, 7. lipnja 2017. godine    PODJELA SVJEDODŽBI održati će se u PETAK, 30. lipnja 2017. u Zagrebu, Ilirski trg...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Zagreb, 21. prosinca 2016. godine     O  B  A  V  I  J  E  S  T   ODLUKOM ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Zagreb, 29. rujna 2016. godine   ZBOG PROSTORNIH POTEŠKOĆA DOŠLO JE DO PROMJENE RASPOREDA I LOKACIJE ODRŽAVANJA PLESNIH PROGRAMA KLASIČNOG...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Zagreb, 15. rujna 2016. godine UPIS POLAZNIKA PLESNOG OBRAZOVNOG PROGRAMA KLASIČNOG BALETA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA (od 5 - 9 godina) za školsku godinu...

Upisnica se dobije i ispunjava u Školi prilikom upisa djeteta u odreeni predškolski program...