SPREMAČICA – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, rad na određeno vrijeme – do povratka radnice sa bolovanja


Uvjeti:
osnovna škola

Ostali uvjeti:
Prema članku 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku osam dana od objave natječaja.
(Natječaj objavljen: 08. ožujka 2013. godine)