Zaštita osobnih podataka

Odluka službenik za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Politika privatnosti

Na osnovu članka 37., 38. i 39. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i članka 53. Statuta Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, ravnatelj Škole donio je odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Školi za klasični balet.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja dužnosti predviđene člankom 30. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade, izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka, te drugih odredaba o zaštiti osobnih podataka
  • praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i drugih odredaba o zaštiti osobnih podataka, praćenje poštivanja politike voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoba koje sudjeluju u postupcima obrade, te revidiranje procesa zaštite
  • osiguranje ostvarivanja prava ispitanika u pogledu njihovih osobnih podataka
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učenika na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe
  • suradnja s nadzornim tijelom
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje prema potrebi o svim drugim pitanjima.

Kontakt podaci:

e-mail: zastitaosobnihpodataka@skolazaklasicnibalet.hr

telefon: 01/4851320

fax:       01/4851320

Željeli bismo koristiti kolačiće u svrhu boljeg razumijevanja vašeg korištenja naše Internet stranice. Tako ćemo moći znatno unaprijediti vašu buduću upotrebu ove stranice.

Detaljnije informacije o upotrebi kolačića na ovoj stranici, te o načinu kako u svako doba urediti ili povući svoju privolu možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

Postavke kolačića