Odjel za klasični balet

Plesač klasičnog baleta


profil: SSS – PLESAČ KLASIČNOG BALETA

U okviru odgojno-obrazovnog sistema, klasični balet ima autonoman položaj, ali je usko povezan i s ostalim estetsko-umjetničkim sadržajima (plesnim i glazbenim), koji zaokružuju cjelinu obrazovanja budućeg mladog plesača. Programsko strukturiranje obrazovnog sadržaja usklađeno je s uzrastom polaznika, njihovim dobnim mogućnostima, i neophodnim psihofizičkim preduvjetima potrebitim u ovom obliku umjetničkog obrazovanja, koje već od prvih početaka predstavlja strukovno umjetničko obrazovno usmjerenje. Školovanje za plesača klasičnog baleta traje 4 godine.


Nastavni programi realiziraju se redovnim i dodatnim oblicima nastave, a glavni načini izvođenja nastave su vježbe i predavanja.


Škola objavljuje natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole, prema kriterijima koje utvrdi ministar znanosti, obrazovanja i športa. Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se u dnevnom tisku.


Prilikom upisa u prvi razred srednje Škole učenici odabiru jedan od načina stjecanja srednjoškolskog obrazovanja:
a) paralelni program srednjoškolskog općeg obrazovanja
b) umjetničko–plesno usmjerenje


Paralelni program srednjoškolskog obrazovanja podrazumijeva upis učenika u neku drugu srednju školu (gimnaziju ili neku strukovnu školu) u kojoj pohađa nastavu općeobrazovnog programa, te Školu za klasični balet.

Umjetničko–plesno usmjerenje podrazumijeva upis u Školu za klasični balet, s tim da se nastava općeobrazovnih predmeta izvodi u obrazovnoj ustanovi s kojom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zaključi ugovor.

Škola za klasični balet nosilac je obrazovnog procesa, vodi pedagošku dokumentaciju i izdaje svjedodžbe.


UMJETNIČKO-PLESNO USMJERENJE – Predmeti:


Općeobrazovni dio:
Hrvatski jezik, Strani jezik I, Strani jezik II, Latinski jezik, Likovna umjetnost, Povijest, Zemljopis, Psihologija, Filozofija, Matematika, Informatička pismenost, Vjeronauk/Etika, Tjelesna i zdravstvena kultura.
Izborni predmeti: Matematika, Informatika.


Strukovni dio:
Klasični balet, Karakterni plesovi, Povijesni plesovi, Narodni plesovi, Moderni balet, Scenska praktika, Klasična podrška, Povijest plesa, Klavir.
Izborni predmet: Klavir.