1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 2 izvršitelja na puno radno vrijeme, rad na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012.
2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 5 izvršitelja
3. NASTAVNIK MODERNOG BALETA – 1 izvršitelj
4. NASTAVNIK POVIJESNIH PLESOVA – 1 izvršitelj
5. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 1 izvršitelj
6. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 2 izvršitelja
7. NASTAVNIK LIKOVNOG FOLKLORA – 1 izvršitelj
8. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA – 1 izvršitelj
9. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE – 1 izvršitelj
10. NASTAVNIK KOREPETITOR – 2 izvršitelja na pola radnog vremena, rad na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2012. godine
11. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj na pola radnog vremena, rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodnog dopusta
12. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelja na puno neodređeno radno vrijeme.


Napomena:
Poslovi navedeni od broja 2 do 9 zasnivaju se na nepuno, određeno radno vrijeme – do 30. lipnja 2012. godine.


Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 102/10-isp., 90/11.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).


Posebni uvjeti:
Za poslove pod r.br. 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 9. – plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci staža i to za:
1., 2., 3., 4., 5. – na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta
6. i 9. – na poslovima plesač-pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.


Ostali uvjeti:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku osam dana od objave natječaja.
(Natječaj objavljen: 12. listopada 2011. godine)