ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg  9

Klasa: 002-01/16-01/105

Urbroj: 251-99-02-16-274

Zagreb, 13. lipnja 2016. godine

 

 PODJELA SVJEDODŽBI

održati će se

U UTORAK, 28. lipnja 2016. god.

od 10.00 sati

na lokaciji: Ilirski trg  9 – prizemlje

prema slijedećem rasporedu:

 

I.          KLAVIRSKA SOBA   II.      KLAVIRSKA SOBA
ODJEL ZA

KLASIČNI BALET

  ODJEL ZA

NARODNE PLESOVE

 

10.00 – 10.15 h I r. OŠ   10.00 – 10.15h If r. SŠ
10.15 – 10.30h II r. OŠ   10.15 – 10.30h IIf r. SŠ
10.30 – 10.45h III r. OŠ   10.30 – 10.45h IIIf r. SŠ
10.45 – 11.00h IV r. OŠ   10.45 – 11.00h IVf r. SŠ
11.00 – 11.15h Ia r. SŠ        
11.15 – 11.30h Ib r. SŠ        
11.30 – 11.45h IIa r. SŠ        
11.45 – 12.00h IIb r. SŠ        
12.00 – 12.15h IIIa r. SŠ        
12.15 – 12.30h IVb r. SŠ        

 

 NAPOEMNA:

Podsjećamo roditelje/staratelje da podmire dugovanje za participaciju, kako bi se učenicima mogla izdati svjedodžba.