Dokumenti i akti

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9 Klasa: 601-01/16-01/05 Urbroj: 251-99-03-16-23 Zagreb, 13. travnja 2016. godine   ODLUKE I ZAKLJUČCI sa  31. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, održane  u srijedu, 13. travnja 2016. godine  u 12.00 sati Zagreb, Ilirski trg 9   Prisutni članovi Školskog odbora: KRUNOSLAV KRALJ, predsjednik, IGOR SEDMAKOV, VESNA PERAK, DUBRAVKA...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 VIJEĆE RODITELJA Klasa: 601-03/16-01/03 Urbroj: 251-99-02-16-20 Zagreb, 12. travnja 2016. godine Z A P I S N I K sa  sjednice Vijeća roditelja Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, održane   12. travnja 2016. godine s početkom u  18.00 sati u Zagrebu, Gundulićeva...