Uncategorized

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 UPISI U PREDŠKOLSKE PROGRAME ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. jesenski rok Datum: Dan: Vrijeme: 29. kolovoza 2019. četvrtak 10.00 - 13.00 ...

A U D I C I J A ZA UPIS U I. RAZRED  SREDNJE ŠKOLE, ODJEL ZA NARODNE PLESOVE za školsku godinu 2019./2020. ODRŽATI ĆE SE u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. godine u 10.00 sati Audicije će se održati u sjedištu Škole: Zagreb, Ilirski trg 9  ...

A U D I C I J E ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA KLASIČNI BALET za školsku godinu 2019./2020. ODRŽATI ĆE SE U SLIJEDEĆIM TERMINIMA: kandidata koji ne pohađaju baletnu školu -  polaznci baletnih studija i tečaja: u utorak, 4. lipnja 2019. godine u 12.00 sati  kandidata...

TERMINI ODRŽAVANJA AUDICIJA ZA UPIS U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA KLASIČNI BALET ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. ljetni rok Datum: Dan: Vrijeme: 10. lipnja 2019. ponedjeljak u 18.00 13. lipnja 2019. četvrtak u 18.00 17. lipnja 2019. ponedjeljak u 18.00 27. lipnja 2019. četvrtak u 18.00   na audiciju se može prijaviti putem prijavnice koja se nalazi na...

  ODJEL ZA NARODNE PLESOVE POZIVA SVE ZAINTERESIRANE NA OGLEDNI SAT KOJI ĆE SE ODRŽATI u utorak, 4. lipnja 2019. g. u 17.00 sati U DVORANI ANSAMBLA “LADO”Zagreb, Trg Republike Hrvatske 6a ...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Klasa: 601-01/17-01/34 Urbroj: 251- 99-01-17-78 Zagreb, 14. rujna 2017. godine   Z A P I S N I K sa  8. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, Zagreb, održane  14. rujna 2017. godine  u 12.00 sati.   Prisutni članovi Školskog odbora: IGOR SEDMAKOV, ANA SAMOVOJSKA,...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Klasa: 601-01/16-01/14 Urbroj: 251- 99-01-16-37 Zagreb, 27. lipnja 2016. godine     Na osnovu članka 24. i  41. Statuta Škole za klasični balet, Zagreb,  s a z i v a m     sjednicu Školskog odbora Škole za klasični balet, koja će se održati u petak, 8. srpnja  2016. godine...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9 Klasa: 601-01/16-01/09 Urbroj: 251-99-03-16-28 Zagreb, 23. svibnja 2016. godine   Z A P I S N I K sa  32. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, održane  u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine  u 12.00 sati Zagreb, Ilirski trg 9   Prisutni članovi Školskog odbora: KRUNOSLAV KRALJ, predsjednik,...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Klasa: 601-01/16-01/08 Urbroj: 251- 99-01-16-27 Zagreb, 17. svibnja 2016. godine     Na osnovu članka 24. i  41. Statuta Škole za klasični balet, Zagreb,  s a z i v a m     sjednicu Školskog odbora Škole za klasični balet, koja će se održati u ponedjeljak, 23. svibnja  2016. godine...