O nama

Školovanje budućih mladih plesača u našoj sredini gotovo je isključivo vezano uz školu za klasični balet u Zagrebu, jer je to jedina srednja umjetnička škola ovakvog tipa u Republici Hrvatskoj.

Od svog utemeljenja 1949. godine Škola djeluje kao strukovna umjetnička škola čiji je obrazovni profil kadrova namijenjen potrebama kazališnih kuća, profesionalnih ansambala i televizije, te kvalitetnom obrazovanju baletnih pedagoga.

Od 1983. godine na Školi djeluje i Odjel za narodne plesove.

Škola za klasični balet svoju djelatnost ostvaruje kroz tri obrazovna nivoa:

1. Predškolsko obrazovanje – organizirano je na osnovi tečajne nastave (dva puta tjedno po jedan školski sat), a obuhvaća uzrast djece od 5 do 9 godina
2. Osnovnoškolsko obrazovanje – počinje s deset godina starosti i traje četiri godine. Upis u osnovnu baletnu školu vrši se na temelju provjere fizičkih predispozicija potrebnih za bavljenje baletom.
3. Srednjoškolsko obrazovanje – traje četiri godine i obrazuje učenike za slijedeća zanimanja:
a) plesač klasičnog baleta
b) plesač – pjevač narodnih plesova

Potrebe za profesionalnim plesačima klasičnog baleta pokazuju i dokazuju da Škola za klasični balet, s ustrojem kakav ima danas, zadovoljava svojim pedagoškim standardima i kvalitetom, ali kvantitetom nije u stanju udovoljiti potrebama kazališnih kuća u Republici Hrvatskoj. Nedostatak plesačkog kadra najviše se osjeća među muškim plesačima. Zbog deficitarnosti plesačke struke često se za baletne predstave u HNK Zagreb angažiraju učenici Škole, pa je na taj način Škola strukom i praksom vezana uz balet HNK.

Odjel za narodne plesove nastavnim planom i programom odgaja plesače i pjevače za Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, ali s vremenom postaje rasadište školovanih umjetničkih voditelja u folklornim ansamblima, školama i pučkim učilištima, te tako brine o očuvanju naše kulturne baštine.
Zbog vrlo dobrih odnosa škole i Ansambla Lado, učenici Odjela za narodne plesove, po potrebi i na poziv, sudjeluju na njihovim koncertima.