Odjel za narodne plesove

Plesač – pjevač narodnih plesova


profil: SSS – PLESAČ-PJEVAČ NARODNIH PLESOVA


U okviru odgojno-obrazovnog sistema, Odjel za narodne plesove, poput Odjela za klasični balet, ima autonoman položaj, ali je usko povezan i s ostalim estetsko-umjetničkim sadržajima (plesnim i glazbenim), koji zaokružuju cjelinu obrazovanja budućeg mladog plesača-pjevača.


Programsko strukturiranje obrazovnog sadržaja usklađeno je s uzrastom polaznika, njihovim dobnim mogućnostima, i neophodnim psihofizičkim preduvjetima potrebitim u ovom obliku umjetničkog obrazovanja.


Odjel za narodne plesove, svojim nastavnim planom i programom, koji je baziran na programu Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, u potpunosti zadovoljava potrebe za školovanim umjetničkim voditeljima u profesionalnim i amaterskim folklornim ansamblima, školama i pučkim učilištima. Školovanje traje 4 godine, a nastavni plan i program organiziran je na nacionalnom plesnom izrazu.


Nastavni programi realiziraju se redovnim i dodatnim oblicima nastave, a glavni načini izvođenja nastave su vježbe i predavanja.


Škola objavljuje natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole, prema kriterijima koje utvrdi ministar znanosti, obrazovanja i športa. Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole objavljuje se u dnevnom tisku.


Prilikom upisa u prvi razred srednje Škole učenici odabiru jedan od načina stjecanja srednjoškolskog obrazovanja:
a) paralelni program srednjoškolskog općeg obrazovanja
b) umjetničko–plesno usmjerenje


Paralelni program srednjoškolskog obrazovanja podrazumijeva upis učenika u neku drugu srednju školu (Gimnaziju, ili neku drugu strukovnu školu) u kojoj pohađa nastavu općeobrazovnog programa, te Školu za klasični balet.


Umjetničko–plesno usmjerenje podrazumijeva upis u Školu uz odvijanje nastave kroz dvije cjeline:
1.općeobrazovne predmete koji se izvode u drugoj obrazovnoj ustanovi, s kojom Škola, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ima postignut dogovor.
2.stručne predmete, koji se izvode u Školi.
Škola za klasični balet nosilac je obrazovnog procesa, vodi pedagošku dokumentaciju i izdaje svjedodžbe.


UMJETNIČKO-PLESNO USMJERENJE – Predmeti:


Općeobrazovni dio:
Hrvatski jezik, Strani jezik I, Strani jezik II, Latinski jezik, Likovna umjetnost, Povijest, Zemljopis, Psihologija, Filozofija, Matematika, Informatička pismenost, Vjeronauk/Etika, Tjelesna i zdravstvena kultura.
Izborni predmeti: Matematika, Informatika.

Strukovni dio:
Narodni plesovi, Narodni napjevi – tehnika pučkog pjevanja, Solfeggio (s osnovama ritma), Osnove klasičnog baleta, Karakterni plesovi, Glazbeni i plesni folklor, Povijest glazbe i plesa, Likovni folklor, Osnove koreografije,Obvezni instrument – tambure.
Izborni predmeti: Tambure, Klavir.