ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg 9

Zagreb, 20. rujna 2017. godine

 

RASPORED  ODRŽAVANJA PLESNIH PROGRAMA KLASIČNOG BALETA

ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA za školsku godinu 2017./2018.

 

Nastava započinje 2. listopada 2017. god. a održavati će se u Zagrebu, Ilirski trg 9

Upisi: 25. – 28. 9 2017.g.  od 10.00 – 12.00  i od 16.00-18.00 sati

 

Raspored održavanja:

PROGRAM   A

uzrast: 5 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

17.00 – 17.45 h

 

PROGRAM   B: 

uzrast: 6 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

17.45 – 18.30 h

 

PROGRAM   C: 

uzrast: 7 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

18.30–19.15 h

 

PROGRAM  D:

uzrast: 8 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

19.15–20.00 h

 

 

PRIPREMNI   PROGRAM

uzrast: 9 god.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

PETAK

 

18.00–18.45 h