Vremenik održavanja audicija za upis u I. razred osnovne škole za klasični balet

Sve audicije se održavaju prostorima Škole za klasični balet u Zagrebu, Ilirski trg 9

LJETNI ROK:
29. lipnja 2015., ponedjeljak, 18.00–19.30 sati
02. srpnja 2015., četvrtak, 18.00–19.30 sati
06. srpnja 2015., ponedjeljak, 18.00–19.30 sati
09. srpnja 2015., četvrtak, 18.00–19.30 sati

JESENSKI ROK:
31. kolovoza 2015., ponedjeljak, 18.00–19.30 sati
3. rujna 2015., četvrtak, 18.00–19.30 sati
7. rujna 2015., ponedjeljak, 18.00–19.30 sati
10. rujna 2015., četvrtak, 18.00–19.30 sati

Prijavnica za Audiciju za I raz OS