ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg 9

VIJEĆE RODITELJA

Klasa: 601-03/16-01/03

Urbroj: 251-99-02-16-20

Zagreb, 12. travnja 2016. godine

Z A P I S N I K

sa  sjednice Vijeća roditelja Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, održane   12. travnja 2016. godine s početkom u  18.00 sati u Zagrebu, Gundulićeva ulica 23a.

Prisutni članovi Vijeća roditelja:

MORANA MAVRA (1r OŠ), MARKO ERBEN (2r OŠ), ALMA MUZUROVIĆ ŠIMUNIĆ  (3 r OŠ), KATARINA KRANJEC (4r OŠ), ANDREJA POLE (1b r SŠ), SONJA WOSTNER MARIĆ  (2a r SŠ),  DOMAGOJ MARJAN ( IIb r SŠ),  IVANA RORA (3a r SŠ), GORDANA MARKOVIĆ (4b r SŠ), KORALJKA CVITAN (4f r SŠ),

Odsutni: Dario Staković (1a r SŠ), Anita Novak (1f r SŠ),  Stjepan Večković (2f r SŠ), Irena Hren (3f r SŠ),

Ostali prisutni: Lidija Trešćec – Bobetko, ravnateljica, Vesna Perak, tajnica

Zapisničar: Katarina Kranjec Lukač

 

Gospođa Katarina Lukač Kranjec, predsjednica, otvara  sjednicu Vijeća roditelja  Škole za klasični balet, pozdravlja prisutne, želi im dobrodošlicu, uspješan rad u Vijeću, te predlaže slijedeći

Dnevni red:

    1.

Rasprava o mogućnosti preseljenja Škole za klasični balet na novu lokaciju

    2. Razno

 

Točka 1.

Na početku sastanka ravnateljica je predstavnike Vijeća roditelja upoznala s anonimnim pismom koje je 11. ožujka 2016. godine putem elektronske pošte poslano na različite adrese (gradonačelniku, Gradskom uredu za obrazovanje, HNK, HUPBU, članovima Gradske skupštine) , ali nije poslano Vijeću roditelja Škole za klasični balet, niti samoj školi. U prilogu je bilo „stručno mišljenje“ o preseljenju Škole za klasični balet u Gračane, bez potpisa. Također, 11. ožujka 2016. godine na prozor Osnovne škole Ivan Gundulić postavljeno je pismo u kojem se traži da se roditelji i učenici izjasne o preseljenju škole, te svoje komentare upute na meil adresu roditelji.balet@gmail.com, s koje je stiglo i anonimno „stručno mišljenje“. Gospođa Kranjec je upozorila da je poziv učenicima na izjašnjavanje kršenje prava djece, jer su djeca malodobne osobe, zastupane po svojim roditeljima. Nakon anonimnog pisma na školi i anonimnog meila, uključili su se i mediji koji tvrde da su roditelji tek 8. ožujka iz članka u Jutarnjem listu saznali o preseljenju. Bez obzira što su i pismo i meil anonimni, u medijima se javno spominje ime ravnateljice, gospođe Trešćec – Bobetko. Povodom svih događanja, Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport je organizirao sastanak na koji su, iz škole  pozvani ravnateljica, gospođa Trešćec – Bobetko i predsjednik Školskog odbora gospodin  Kralj. Sva događanja bila su „tempirana“ uoči sjednice Gradske skupštine na kojoj je trebalo odlučiti o preseljenju. Zbog navedenih okolnosti, točka dnevnog reda pod kojom se nalazila rasprava o baletnoj školi skinuta je s dnevnog reda sjednice Gradske skupštine nekoliko trenutaka prije samoga početka sjednice.

Sastanku u Gradskom uredu koji je uslijedio poslije nemilih događaja prisustvovali su T. Lušetić, M. Berislavić, M. Jelavić, ravnateljica gospođa Trešćec –  Bobetko, te se samoinicijativno pridružilo troje roditelja Škole (Kovačić, Andrejić, Marjan), svi iz drugog razreda srednje škole, Odjel za klasični balet, od koji je samo gospodin Marjan predstavnik u Vijeću roditelja. Ravnateljica se kritički osvrnula na činjenicu što su svi roditelji iz istoga razreda, a dvoje od njih  nisu niti predstavnici u Vijeću roditelja. Roditelji su tvrdili da su za preseljenje saznali tek nedavno, iz članka u Jutarnjem listu. Ravnateljica je podsjetila gospodina Marjana da je 20. ožujka 2013. prisustvovao sjednici Vijeća roditelja kao predstavnik trećeg razreda osnovne škole, Odjel za klasični balete, te da je tada jedna od točaka dnevnog reda bila upoznavanje s mogućnošću preseljenja na novu lokaciju u Gračane. Kao dokaz predočila je i zapisnik s navedene sjednice, iz kojega je vidljivo da je gospodin Marjan prisustvovao sjednici. Također navodi da je 2013. godine izvješteno Nastavničko vijeća (14. ožujka 2013.), Školski odbor (18. ožujka 2013.) i Vijeće roditelja o idejnom rješenju (20. ožujka 2013.), te je točno opisan objekt, unutrašnjost i sadržaji. Kao dokaz, opet se poziva na zapisnike koji je pokazala svim prisutnim roditeljima. Navodi kako je na svim  idućim sastancima Vijeća roditelja raspravljano o mogućnosti preseljenja Škole na novu lokaciju. U to vrijeme gradnja još nije počela, predstavljeno je samo idejno rješenje. Ravnateljica smatra ako su roditelji bili toliko revoltirani, mogli su potaknuti sastanke Vijeća roditelja da o tome diskutiramo i pokušamo naći rješenje.

Gospođa Kranjec navodi da je posljednje 4 godine predsjednica Vijeća roditelja, te da u tom periodu nije zaprimila meil niti od jednog roditelja o sazivanju sastanka, te da je jedini meil na kojem se službeno traži sastanak zaprimila od gospodina Erbena, neposredno nakon nemilih događaja, te je odmah nakon toga sastanak i sazvan.

Nakon toga ravnateljica je upoznala članove Vijeća roditelja s tijekom sastanka u Gradskom uredu koji je otvorila M. Jelavić, te napomenula kako se ne slaže s ovakvim načinom komunikacije s Gradskim uredom. Smatra da je bilo vremena da se reagira prije, te da roditelji koji se ne slažu iznesu svoje mišljenje. Ravnateljica ne smatra roditelje koji su prisustvovali sastanku u Gradskom uredu legitimnim predstavnicima roditelja učenika Škole za klasični balet. Legitimni predstavnik je Vijeće roditelja. Smatra cijeli postupak roditelja nečasnim i nemoralnim. Nadalje, ravnateljica navodi kako su roditelji na sastanku rekli da se ne slažu s preseljenjem iz nekoliko razloga:

 • Zbog lokacije-roditelji smatraju da je nemoguće organizirati nastavu na toj lokaciji. Ravnateljica navodi da je sada trenutno satničaru jako komplicirano organizirati nastavu na četiri lokacije. Kada bi nastava bila na jednoj lokaciji bilo bi puno jednostavnije. Nova baletna škola ima 6 baletnih dvorana i 5 učionica za glazbeno-teorijsku nastavu, što omogućava korištenje različitih termina. Istodobno bi 6 razreda moglo imati nastavu baleta i 5 razreda glazbeno-teorijsku nastavu. Sada učenici imaju velike pauze dok čekaju da se dvorane oslobode. Nova škola bi omogućila kontinuiranu nastavu i uštedu vremena. Ravnateljica Trešćec- Bobetko također navodi da i u Gračanima žive ljudi koji normalno funkcioniraju, te da to nije kraj svijeta. Ravnateljica navodi da je lokacija u Osnovnoj školi Ivan Gundulić samo privremena, te da to stanje traje 5 godina. Na toj lokaciji moguće je organizirati nastavu baleta najranije u 18 sati, a starijim razredima nastava počinje u 19.30, te završi kasno.  Na novoj lokaciji mogla bi se organizirati nastava u dvije smjene. Na sastanku u Gradskom uredu gospođa Kovačić je u svoje ime rekla da ona radije vodi svoje dijete navečer na balet. Ravnateljica navodi problem podova na lokaciji u Gundulićevoj. Napravljeni su od plastike debele 5-8 mm koja je položena na parket, a parket na beton koji je pretvrd za bilo kakvu vrstu plesa. Već u 4. razredu osnovne škole, a pogotovo u srednjoj školi kada su u nastavnom planu i programu zastupljeni skokovi, može doći do ozljeda stopala, koljena i Ahilove tetive. Nastavnici i vanjski suradnici neprestano upozoravaju na to opasno stanje koje može kod djece uzrokovati trajne posljedice. Ravnateljica navodi da je gospođa Kovačić na sastanku u Gradskom uredu rekla da ozljede ne nastaju od tvrdoga poda već su posljedica rasta djece.
 • Zato što je sramota da je baletna škola u trgovačkom centru – ravnateljica navodi da je prostor Škole izdvojen, ima zaseban ulaz, stepenište i lift. Nije potrebno proći kroz trgovački dio da bi se došlo do Škole.
 • Zbog velike „brige“ za vanjske suradnike – vanjski su suradnici članovi baleta HNK, te moraju stići na probe na vrijeme, što im prema navodima roditelja koji su prisustvovali sastanku u Gradskom uredu predstavlja problem. Ravnateljica navodi činjenice vezane uz vanjske suradnike. Trenutno u Školi radi 10 vanjskih suradnika, a od toga su 4 umirovljeni i nemaju obaveze prema HNK. Bojana Suntešić i Nataša Sedmakov imaju obvezu odlaska na vježbe u jutarnjem terminu, ali nisu stalno u repertoaru HNK. Leonard Jakovina je ravnatelj baleta HNK koji predaje nastavni predmet „klasična podrška“. On je rekao da mu to vremenski ne predstavlja nikakav problem, pogotovo zato što nastavu održava samo jedan nastavni sat tjedno. Ravnateljica smatra da je dobro da ravnatelj, koji je član Ispitnog povjerenstva u završnom razredu upozna učenike tijekom njihovog školovanja, zato što je završni ispit ujedno i audicija za HNK. Gospodin Ivančan je u mirovini, a gospođa Nemčić, ima četiri sata tjedno nastave –  nije im  problem dolaziti.
 • Zbog visoke cijene najamnine – osnivač škola u gradu Zagrebu je Grad Zagreb, te se iz proračuna grada plaćaju troškovi. Troškovi plaća financiraju se iz MZOS. Ako se škola nalazi u objektu koji nije u vlasništvu Grada, Grad plaća najamninu. Ravnateljica daje primjer glazbenih škola kojih je većina u najmu, te najam plaća Grad.

Rezultat sastanka u Gradskom uredu:

Točka dnevnog reda pod kojom se nalazila rasprava o preseljenju Škole za klasični balet je skinuta s dnevnog reda.

Nakon uvodnog dijela, ravnateljica upoznaje članove Vijeća roditelja sa stanjem lokacija na kojima trenutno funkcionira Škola za klasični balet.

 • Lokacija Ilirski trg 9 – ravnateljica svim roditeljima daje na uvid mišljenje građevinskih stručnjaka koji su pregledali zgradu izvana i iznutra, te u zaključku naveli da se preporuča sanacija građevine zamjenskim objektom, jer sadašnja zgrada predstavlja stalnu opasnost. U stručnom mišljenju navode se osobe, njihove reference i kompetencije, a na kraju daju svoje mišljenje i zaključak (prijedlog), te stavljaju svoj potpis i pečat. Navodi to kao primjer stručnog mišljenja, a ne anonimno stručno mišljenje poslano s anonimnog meila.

Gospođa Wostner Marić postavlja pitanje u čijem je vlasništvu zgrada na Ilirskom trgu 9. Ravnateljica navodi da se mislilo da je vlasnik zgrade Grad Zagreb, ali RH smatra da je zgrada njihovo vlasništvo. Ravnateljica navodi da se vodi spor između Grada Zagreba i RH, a na ročištima je prisustvovala i ravnateljica. Utvrđeno je da je Grad vlasnik, no RH se žalila na Rješenje, te obrazložila da je zgrada temeljem Rješenja iz 10.02.1951. upisana kao nacionalna imovina, te da od 26.12.1958. sve takve zgrade prelaze u društveno vlasništvo bez obzira na Rješenje. Pravnici još uvijek pokušavaju protumačiti pojam „društveno vlasništvo“. Na zadnjem ročištu odvjetnica je rekla da ako je vlasnik RH, Škola tamo ne može biti, mora se preseliti. Ravnateljica još jednom čita zaključak stručne komisije gdje se preporuča sanacija zgrade zamjenskim objektom. Zaključak je donesen 2011. godine, te od tada u zgradu nitko nije ulagao, stoga je stanje sada još gore. Krovište puca, crjepovi padaju na dvorište i ulicu, te predstavljaju stalnu opasnost za učenike i djelatnike. Krovište je sanirano nekoliko puta, a posljednji puta krovopokrivač je odbio izaći na teren, jer kaže da je opasno. Krovište leži na drvenoj konstrukciji koja je trula, te predstavlja opasnost za radnike koji bi eventualno sanirali krov. Dio krova visi u dvorište, te su učenici i djelatnici škole upozoreni da tamo ne idu. Svaka malo jača oluja ili potres bili bi kobni za zgradu i sve one koji se u njoj nalaze. Zbog oštećenja krovišta ugrožen je arhiv zgrade, baletna oprema i instrumenti. Odjel za narodne plesove ima glazbeno-teorijsku nastavu u prizemlju, a tamo se održava i nastava za predškolski uzrast. U školi se osjeća vonj vlage. Ravnateljica navodi da sa sebe skida svu odgovornost ako se nešto dogodi i prenosi je na nas roditelje. Navodi da je zgrada na brdu, te klizi na Tkalčićevu ulicu. Ispod zgrade je potok koji vlaži temelje zgrade koji su truli i raspucani. Zgrada bi mogla potonuti ili otklizati. Ravnateljica napominje da je ovo jako ozbiljno stanje. Ona tamo boravi s učenicima i djelatnicima i svakodnevno strahuje za djecu, osoblje i inventar škole.

 • Lokacija u osnovnoj školi Ivan Gundulić – tamo postoje tri premale dvorane koje su zapravo adaptirane učionice i nisu adekvatne za izvođenje nastave u višim razredima osnovne baletne škole, a pogotovo ne u srednjoj školi. Gospođa Marković pita ravnateljicu zašto nije pristala na uređenje cijeloga kata prilikom najma prostora. Ravnateljica odgovara da joj nisu dali cijeli kat. Ravnateljica također navodi da je telefonski kontaktirala s ravnateljicom osnovne škole Ivan Gundulić, te da joj je rečeno kako učitelji Osnovne škole Ivan Gundulić negoduju zbog buke tijekom održavanja nastave baleta i klavira koja ih ometa u izvođenju nastave.
 • Dvorana u Ladu – dvorana nije dana na trajno korištenje. Škola plaća dvoranu 5.000,00 kn godišnje. Ravnatelj Lada se promijenio, te postoji mogućnost da na jesen ne produži ugovor o najmu dvorane ili da traži ekonomsku cijenu za najam.
 • Dvorana u HNK – o najmu dvorane odlučuje intendantica HNK, gospođa Vrgoč, a ravnatelj baleta je supotpisnik. Intendantici je zadatak smanjiti dug kazališta, te zbog toga postoji mogućnost da zatraži plaćanje pune cijene dvorane.

Za riječ se javlja gospođa Rora i ponavlja kronološki što se sve događalo vezano uz problem baletne škole. Navodi da je osobno bila kod gospodina Bandića. Također navodi koliko se svi mi roditelji žrtvujemo za djecu, te da novi prostor možda nije na idealnoj lokaciji, ali je praktički centar grada, te je prometno jako dobro povezan sa samim centrom. Smatra da bi roditelji drugačije razmišljali  kada bi vidjeli novi prostor. Također smatra da smo se jako osramotili u Gradskom uredu, te ispali jako neozbiljni. Čelnici u Gradskom uredu smatraju cijelu situaciju „cirkusom“. Gospođa Marković i gospođa Rora iznose naizmjenično svoja stajališta, te čvrsto ostaju pri svojim stavovima.

Na kraju su predstavnici Vijeća roditelja tajno glasali, te se opredijelili jesu li za preseljenje ili protiv preseljenja Škole u Gračane. Rezultati glasanja su sljedeći:

 1. 3 glasa za preseljenje
 2. 4 glasa protiv preseljenja
 3. 3 suzdržana

Točka 2.

a)

Gospodin Erben pita za novi kurikulum. Ravnateljica kaže da novi kurikulum mora tek ugledati svjetlo dana. Ravnateljica smatra da treba doći do temeljite izmjene nastavnih planova i programa. Poslala je prijedlog MZOS, ali rečeno je da su preuranili. Ravnateljica navodi da ove godine s Plesne akademije izlazi prva generacija plesnih pedagoga.

b)

Gospodin Erben nadalje pita zašto Škola nije poslala roditeljima dopis prije početka proba za Orašara kako bi se izjasnili idu li djeca na zimovanje. Ravnateljica odgovara da su učitelji pitali djecu. Gospodin Erben smatra da je Škola ipak trebala poslati službeni dopis roditeljima, jer je naknadno došlo do neugodnih situacija tijekom samih proba za Orašar. Također smatra da termin „zimovanje“ nije adekvatan, te da učenici drugog razreda osnovne škole za klasični balet taj termin nisu razumjeli. Ravnateljica navodi da se takve stvari rješavaju na nivou škole, te opominje roditelje koji su osobno išli kod ravnatelja HNK i iznosili svoje probleme. Ravnatelj je upozorio gospođu Trešćec-Bobetko da ne odobrava takav nastup, te da razgovara s roditeljima kako bi se te situacije riješile na nivou škole. Roditelji koji su posjetili ravnatelja HNK nisu svoj problem prethodno iznijeli školi, niti Vijeću.

Gospodin Erben također smatra da bi bilo dobro kada bi predstavnici Vijeća roditelja trebali obići zgradu na novoj lokaciji kako bi imali konkretnije informacije.

Na osnovu prijedloga, dogovoreno je razgledavanje prostora baletne škole u Gračanima 208  za četvrtak, 14. travnja 2016. u 18.00 sati, o čemu će se članovi Vijeća roditelja pisano izvijestiti (mailom).

 

Sastanak je započeo u 18:00 sati, a završio u 20:15 sati.

 

Zapisničar:                                                                                               Predsjednica

Vijeća roditelja:

Katarina Lukač Kranjec                                                          KATARINA LUKAČ KRANJEC