ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg 9

Zagreb, 11. lipnja 2018. godine

 

RASPORED  ODRŽAVANJA PLESNIH PROGRAMA  KLASIČNOG BALETA  ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA  za školsku godinu 2018./2019.

Nastava započinje 3. rujna 2018. god., a održavati će se u Zagrebu, Ilirski trg 9

Upisi:

– svaki radni dan od 10.00 – 12.00 sati

– 11., 14., 18., 21. i 28. lipnja 2018. u 18.00 sati

Upisnina: 100,00 kuna

 

Raspored održavanja:

PROGRAM   A

uzrast: 5 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

17.00 – 17.45 h

 

PROGRAM   B: 

uzrast: 6 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

17.45 – 18.30 h

 

PROGRAM   C: 

uzrast: 7 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

18.30–19.15 h

 

PROGRAM  D:

uzrast: 8 god.

UTORAK

ČETVRTAK

 

19.15–20.00 h

 

PRIPREMNI   PROGRAM

uzrast: 9 god.

PONEDJELJAK

SRIJEDA

PETAK

 

18.00–18.45 h