Audicije za upis u I. razred Srednje škole

Audicije za upis u I. razred Srednje škole održati će se prema slijedećem rasporedu: audicija za upis u I. razred srednje škole Odjela za klasični balet, za kandidate koji nisu završili osnovnu baletnu školu održat će se 5. lipnja 2018. u 12.00 sati u prostoru škole,...

Audicije za upis učenika u I. razred Osnovne škole

Audicije za upis učenika u I. razred Osnovne škole školske godine 2018/2019. održavati će se: ponedjeljak,  11. lipnja 2018. u 18 sati; četvrtak,  14. lipnja 2018. u 18 sati; ponedjeljak,  18. lipnja 2018. u 18 sati; četvrtak,  21. lipnja 2018. u 18 sati; četvrtak, ...

Raspored Oglednih satova za predškolske programe

  Četvrtak 24.05.2018.   PREDŠKOLSKI PROGRAM A – 1 grupa 17.00     Četvrtak 24.05.2018.   PREDŠKOLSKI PROGRAM B – 1 grupa 18.00     Četvrtak 24.05.2018.    PREDŠKOLSKI PROGRAM C – 1 grupa 19.00       Subota 26.05.2018.   PREDŠKOLSKI PROGRAM D – 1 grupa 11.00...