Author: Škola za klasični balet Zagreb

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, Zagreb, Ilirski trg 9, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta 1. NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, puno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2016., 1 izvršitelj/ica 2. NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – zamjena...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, Zagreb, Ilirski trg 9, raspisuje N A T J E Č A J za  popunu radnih mjesta Nepuno, određeno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2016. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 12 sati tjedno – 3 izvršitelja/ice NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 10 sati tjedno – 2 izvršitelja/ice NASTAVNIK...

NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno – zamjena za rodiljni dopust, 1 izvršitelj UVJETI: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi...