nastupila: DORA BLAIĆ, učenica III. razreda Odjela za klasični balet

varijacija: PLAVA PTICA iz baleta Trnoružica, P. I. Čajkovskog

varijaciju prenijela i uvježbala: LYDIA MILA – MILOVAC