Nepuno, određeno radno vrijeme – do 30. lipnja 2015.
1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 12 h tjedno – 3 izvršitelja
2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 10 h tjedno – 2 izvršitelja
3. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 8 h tjedno – 1 izvršitelj
4. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA – 8 h tjedno – 1 izvršitelj
5. NASTAVNIK POVIJESNIH PLESOVA – 4 h tjedno – 1 izvršitelj
6. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 2 h tjedno – 1 izvršitelj
7. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 6 h tjedno – 1 izvršitelj
8. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 18 h tjedno – 1 izvršitelj
9. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE –1 h tjedno – 1 izvršitelj
10. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA – 4 h tjedno – 1 izvršitelj

Puno, određeno radno vrijeme – do 31.kolovoza 2015.
11. NASTAVNIK KOREPETITOR – 40 h tjedno – 1 izvršitelj

Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Posebni uvjeti:
za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. – plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci staža:
– za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. – na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta
– za poslove pod br. 8. i 9. – na poslovima plesač-pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.

Ostali uvjeti:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku osam dana od objave natječaja.
(Natječaj objavljen: 15. listopada 2014. godine)