1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, rad na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2013.
2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, rad na neodređeno vrijeme
3. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 6 izvršitelja
4. NASTAVNIK MODERNOG BALETA -1 izvršitelj
5. NASTAVNIK POVIJESNIH PLESOVA -1 izvršitelj
6. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 2 izvršitelja
7. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 2 izvršitelja
8. NASTAVNIK LIKOVNOG FOLKLORA -1 izvršitelj
9. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA -1 izvršitelj
10. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE -1 izvršitelj
11. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj
12. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, rad na neodređeno vrijeme
13. NASTAVNIK KOREPETITOR – 2 izvršitelja na pola radnog vremena, rad na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2013. godine
14. NASTAVNIK KOREPETITOR – 2 izvršitelja na pola radnog vremena, rad na određeno vrijeme, do povratka na rad radnice kojoj prava iz radnog odnosa miruju
15. SPREMAČICA – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, rad na neodređeno vrijeme.


Napomena:
Poslovi navedeni od broja 3 do 11 zasnivaju se na nepuno, određeno radno vrijeme – do 30. lipnja 2013. godine.


Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).


Posebni uvjeti:
Posebni uvjet za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 10.: plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci staža:
– za poslove pod. br. 1., 2., 3., 4., 5., 6. – na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta
– za poslove pod br. 7. i 10. – na poslovima plesač-pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.

Uvjeti za poslove pod br. 15: osnovna škola. Ostali uvjeti prema članku 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Ostali uvjeti:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku osam dana od objave natječaja.
(Natječaj objavljen: 30. listopada 2012. godine)