1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 5 izvršitelja
2. NASTAVNIK MODERNOG BALETA – 1 izvršitelj
3. NASTAVNIK POVIJESNIH PLESOVA – 1 izvršitelj
4. NASTAVNIK SCENSKE PRAKTIKE – 1 izvršitelj
5. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 2 izvršitelja
6. NASTAVNIK LIKOVNOG FOLKLORA – 1 izvršitelj
7. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA – 1 izvršitelj
8. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE – 1 izvršitelj
9. NASTAVNIK KOREPETITOR – 2 izvršitelja na pola radnog vremena, rad na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2012. godine
10. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj na pola radnog vremena, rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog dopusta

Napomena:
Poslovi navedeni od broja 1 do 8 zasnivaju se na nepuno, određeno radno vrijeme – do 30. lipnja 2012. godine.

Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 102/10-isp., 90/11., 5/12., 16/12 ) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Posebni uvjeti:
Za poslove pod br. 1., 2., 3., 4., 5. i 8.: plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci staža:
1., 2., 3., 4. – na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta
5. i 8. – na poslovima plesač-pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.

Ostali uvjeti:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku osam dana od objave natječaja.
(Natječaj objavljen: 8. ožujka 2012. godine)