NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme


Uvjeti:
Pored općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12, 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Posebni uvjet:
Plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci staža na poslovima plesač – pjevač u Ansamblu LADO i poznavanje cjelokupnog plesačkog i pjevačkog repertoara.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci), dostaviti na adresu škole u roku 8 dana od objave natječaja.