1. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme
2. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj/ca, određeno, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2014.godine


Uvjeti:
Pored općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12, 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu – domovnica, uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci) u dostaviti na adresu škole u roku 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.