NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme


Uvjeti:
Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Posebni uvjet:
plesačko scensko umjetničko iskustvo od najmanje 60 mjeseci scenskog staža na baletnim scenama hrvatskih narodnih kazališta.

Ostali uvjeti:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz prijavu priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, u roku osam dana od objave natječaja.