Obavijest učenicima i polaznicima predškolskih programa

Obavijest učenicima i polaznicima predškolskih programa

Sutra, u četvrtak 10. listopada 2019, Škola će raditi prema redovnom rasporedu.

Ravnatelj:

Marko Đurakić, mag. muzike