ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, ZAGREB

HNK U VARAŽDINU

NEDJELJA, 17. travnja 2016. u 17.00 sati

 

PROGRAM

1. L. Minkus: DON QUIHOTE – varijacija AMORA iz baleta Don Quihote
Izvodi: DORA KOVAČ, učenica IV razreda srednje škole
Varijaciju prenijela i uvježbala: NATAŠA SEDMAKOV
Trajanje: 1,5 minuta

 

2. P. I. Čajkovski: TRNORUŽICA – varijacija PLAVE PTICE iz baleta Trnoružica
Izvodi: DORA BLAIĆ, učenica III razreda srednje škole
Varijaciju prenijela i uvježbala: LYDIA MILA – MILOVAC
Trajanje: 1,5 minuta

 

3. R. Drigo: TALISMAN – varijacija TALISMANA iz baleta Talisman
Izvodi: HELENA TROHA, učenica IV razreda srednje škole
Varijaciju prenijela i uvježbala: NATAŠA SEDMAKOV
Trajanje: 1,5 minuta

 

4. L. Minkus: DON QUIHOTE – varijacija PRIJATELJICE iz baleta Don Quihote
Izvodi: LADA RORA, učenica III razreda srednje škole
Varijaciju prenijela i uvježbala: LYDIA MILA – MILOVAC
Trajanje: 1,5 minuta

 

5. L. Minkus: PAQUITA – varijacija br.10 iz baleta Paquita
Izvodi: ANITA NODILO, učenica I razreda srednje škole
Varijaciju prenijela i uvježbala: LYDIA MILA – MILOVAC
Trajanje: 2 minute

 

6. L. Minkus: BAYADERA – varijacija GAMZATI iz II čina baleta Bayadera
Izvodi: ANAMARIJA MARKOVIĆ, učenica IV razreda srednje škole
Varijaciju prenijela i uvježbala: NATAŠA SEDMAKOV
Trajanje: 1,5 minuta