ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, Ilirski trg 9, Zagreb

U Zagrebu, 10. rujna 2019.

RASPORED ODRŽAVANJA PLESNIH PROGRAMAKLASIČNOG BALETA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

– raspored u primjeni od 16.09.2019.

PROGRAM DAN VRIJEME ODRŽAVANJA
PROGRAM A– uzrast 5 godina UTORAK i ČETVRTAK 17:00-17:45 h
PROGRAM B – uzrast 6 godina UTORAK i ČETVRTAK 17:45-18:30 h
PROGRAM C – uzrast 7 godina UTORAK i ČETVRTAK 18:30-19:15 h
PROGRAM D – uzrast 8 godina UTORAK i ČETVRTAK 19:15-20:00 h
PRIPREMNI PROGRAM – uzrast 9 godina PONEDJELJAK
SRIJEDA
PETAK
17:45-18:30
17:45-18:30
18:45-19:30

Zahvaljujemo na razumijevanju!