ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

Ilirski trg 9, Zagreb

U Zagrebu, 06. rujna 2019.

RASPORED ODRŽAVANJA PREDŠKOLSKIH PROGRAMAKLASIČNOG BALETA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

PROGRAM DAN VRIJEME ODRŽAVANJA
PROGRAM A– uzrast 5 godina UTORAK i ČETVRTAK 18:00-18:45 h
PROGRAM B – uzrast 6 godina UTORAK i ČETVRTAK 18:45-19:30 h
PROGRAM C – uzrast 7 godina UTORAK i ČETVRTAK 19:30-20:15 h
PROGRAM D – uzrast 8 godina UTORAK i ČETVRTAK 20:15-21:00 h
PRIPREMNI PROGRAM – uzrast 9 godina PONEDJELJAK, SRIJEDA i PETAK 17:15-18:00 h