ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

ZAGREB, Ilirski trg 9

Zagreb, 15. rujna 2016. godine

UPIS POLAZNIKA PLESNOG OBRAZOVNOG PROGRAMA KLASIČNOG BALETA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA

(od 5 – 9 godina) za školsku godinu 2016./2017.

 p r o v o d i t i   će   s e

u Zagrebu, Ilirski trg 9:

 

od 26. – 29. rujna 2016. g.

        u vremenu: 10.00–12.00 i 17.00-19.00h

             (za upis u predškolske programe ne provodi se audicija)

 

NASTAVA POČINJE: 3. listopada 2016.

 

 NASTAVA ĆE  SE ODRŽAVATI NA ADRESI:

ZAGREB, GRAČANSKA CESTA 208