Author: Škola za klasični balet Zagreb

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET Ilirski trg 9, Zagreb U Zagrebu, 06. rujna 2019. RASPORED ODRŽAVANJA PREDŠKOLSKIH PROGRAMAKLASIČNOG BALETA ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. PROGRAM DAN VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAM A- uzrast 5...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 UPISI U PREDŠKOLSKE PROGRAME ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. jesenski rok Datum: Dan: Vrijeme: 29. kolovoza 2019. četvrtak 10.00 - 13.00 ...

UPISI U PREDŠKOLSKE PROGRAME ZA šk. g. 2019./2020. ljetni rok a) UPISI SADAŠNJIH POLAZNIKA PREDŠKOLSKIH PROGRAMA ZA SLIJEDEĆU ŠKOLSKU GODINU o d r ž a t i   ć e  s e NAKON ODRŽANIH SATOVA ZA RODITELJE: 28. i  30. svibnja 2019.god.   b) REDOVNI TERMINI UPISA:   Datum: Dan: Vrijeme: 10. lipnja 2019. ponedjeljak u 18.00...

A U D I C I J A ZA UPIS U I. RAZRED  SREDNJE ŠKOLE, ODJEL ZA NARODNE PLESOVE za školsku godinu 2019./2020. ODRŽATI ĆE SE u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. godine u 10.00 sati Audicije će se održati u sjedištu Škole: Zagreb, Ilirski trg 9  ...

A U D I C I J E ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA KLASIČNI BALET za školsku godinu 2019./2020. ODRŽATI ĆE SE U SLIJEDEĆIM TERMINIMA: kandidata koji ne pohađaju baletnu školu -  polaznci baletnih studija i tečaja: u utorak, 4. lipnja 2019. godine u 12.00 sati  kandidata...