Arhiva

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9 Klasa: 601-01/16-01/05 Urbroj: 251-99-03-16-23 Zagreb, 13. travnja 2016. godine   ODLUKE I ZAKLJUČCI sa  31. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, održane  u srijedu, 13. travnja 2016. godine  u 12.00 sati Zagreb, Ilirski trg 9   Prisutni članovi Školskog odbora: KRUNOSLAV KRALJ, predsjednik, IGOR SEDMAKOV, VESNA PERAK, DUBRAVKA...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 VIJEĆE RODITELJA Klasa: 601-03/16-01/03 Urbroj: 251-99-02-16-20 Zagreb, 12. travnja 2016. godine Z A P I S N I K sa  sjednice Vijeća roditelja Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, održane   12. travnja 2016. godine s početkom u  18.00 sati u Zagrebu, Gundulićeva...

PROGRAM KOJI ĆE IZVESTI UČENICI ŠKOLE U OKVIRU DANA OTVORENIH VRATA HAZU, U UTORAK, 12. travnja 2016. godine U PREPORODNOJ DVORANI, Opatička 10, u 12.00 sati     1. Joseph Strauss: POLKA FRANQOISE – MOULINET Koreografija: Ančica Mlinarić Petrušanec trajanje: 4,30 minuta (CD) Izvode: učenice IV razreda osnovne škole   2. TRADICIONALNA TALIJANSKA GLAZBA: TARANTELLA Koreografija: Tatjana...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, ZAGREB HNK U VARAŽDINU NEDJELJA, 17. travnja 2016. u 17.00 sati   PROGRAM 1. L. Minkus: DON QUIHOTE – varijacija AMORA iz baleta Don Quihote Izvodi: DORA KOVAČ, učenica IV razreda srednje škole Varijaciju prenijela i uvježbala: NATAŠA SEDMAKOV Trajanje: 1,5 minuta   2. P. I. Čajkovski: TRNORUŽICA – varijacija PLAVE PTICE iz...

ŠKOLA  ZA  KLASIČNI  BALET ZAGREB, Ilirski trg 9     O B  A  V  I  J  E  S  T O VREMENIKU ODRŽAVANJA AUDICIJA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA KLASIČNI BALET školska godina 2016./2017. I. ODJEL ZA KLASIČNI BALET:  1. A) kandidati polaznici baletnih studija i tečaja: -  11. svibnja 2016.g., srijeda, 12.30 sati 2. B)...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Zagreb, 31. ožujka 2016. godine     VREMENIK ODRŽAVANJA AUDICIJA ZA UPIS U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA KLASIČNI BALET ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.     AUDICIJE SE ODRŽAVAJU U ZAGREBU, ILIRSKI TRG 9       Datum: Dan: Vrijeme: 16. lipnja 2016. četvrtak 18.00 – 19.30 sati 30. lipnja 2016. četvrtak 18.00 – 19.30 sati   4. srpnja 2016. ponedjeljak 18.00 – 19.30...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, Zagreb, Ilirski trg 9, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta 1. NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, puno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2016., 1 izvršitelj/ica 2. NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – zamjena...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET, Zagreb, Ilirski trg 9, raspisuje N A T J E Č A J za  popunu radnih mjesta Nepuno, određeno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2016. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 12 sati tjedno – 3 izvršitelja/ice NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 10 sati tjedno – 2 izvršitelja/ice NASTAVNIK...

NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno – zamjena za rodiljni dopust, 1 izvršitelj UVJETI: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi...