Uncategorized

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Klasa: 601-01/16-01/14 Urbroj: 251- 99-01-16-37 Zagreb, 27. lipnja 2016. godine     Na osnovu članka 24. i  41. Statuta Škole za klasični balet, Zagreb,  s a z i v a m     sjednicu Školskog odbora Škole za klasični balet, koja će se održati u petak, 8. srpnja  2016. godine...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9 Klasa: 601-01/16-01/09 Urbroj: 251-99-03-16-28 Zagreb, 23. svibnja 2016. godine   Z A P I S N I K sa  32. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, održane  u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine  u 12.00 sati Zagreb, Ilirski trg 9   Prisutni članovi Školskog odbora: KRUNOSLAV KRALJ, predsjednik,...

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Klasa: 601-01/16-01/08 Urbroj: 251- 99-01-16-27 Zagreb, 17. svibnja 2016. godine     Na osnovu članka 24. i  41. Statuta Škole za klasični balet, Zagreb,  s a z i v a m     sjednicu Školskog odbora Škole za klasični balet, koja će se održati u ponedjeljak, 23. svibnja  2016. godine...

Na osnovu članka 24. stavka 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, 130/11)  Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, OIB:  10544913321, (u daljnjem tekstu: Škola) zastupana po ravnateljici Lidiji Trešćec – Bobetko   i   __________________________________________________________________________________ (ime i prezime roditelja, adresa)     roditelj učenika- ce __________________________________________________________________ (ime i prezime učenika -...