NATJEČAJ za upis u I r SS 2017 2018

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9   Na osnovu članka 22. stavka 6. i članka 134. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst,...

UPISI

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg 9 Zagreb, 7. travnja 2017. godine   UPISI U OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU ZA KLASIČNI BALET ODRŽAVATI ĆE SE SVAKI RADNI DAN U SJEDIŠTU ŠKOLE – Zagreb, Ilirski trg  9   od 30. lipnja – 10. srpnja 2017.g. u vremenu od 10.00 – 12.00...

PODJELA SVJEDODŽBI

ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, Ilirski trg  9 Klasa: 002-01/17-01/113 Urbroj: 251-99-02-17-273 Zagreb, 7. lipnja 2017. godine    PODJELA SVJEDODŽBI održati će se u PETAK, 30. lipnja 2017. u Zagrebu, Ilirski trg 9, prizemlje prema slijedećem rasporedu:...