Arhiva

1. NASTAVNIK KOREPETITOR – neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj 2. NASTAVNIK KOREPETITOR – određeno, puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust, 2 izvršitelja Uvjeti: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14)...

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme Uvjeti: - magistar ekonomije ili stručni specijalist ekonomije ili diplomirani ekonomist (visoka stručna sprema prema ranijim propisima) i 1 godina radnog iskustva - prvostupnik ekonomije ili viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima i 3 godine radnog...

NASTAVNIK KOREPETITOR - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - zamjena za rodiljni dopust Uvjeti: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i...

na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno): 1. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – do 31.08.2015. 2. NASTAVNIK KOREPETITOR – 1 izvršitelj Uvjeti: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispravak, 90/11.,...

Nepuno, određeno radno vrijeme – do 30. lipnja 2015. 1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA - 12 h tjedno - 3 izvršitelja 2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA - 10 h tjedno - 2 izvršitelja 3. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA - 8 h tjedno - 1 izvršitelj 4. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA - 8 h...

NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkim obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.,...

Nepuno, određeno radno vrijeme – do 30. lipnja 2015. 1. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 12 h tjedno – 3 izvršitelja 2. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 10 h tjedno – 2 izvršitelja 3. NASTAVNIK KLASIČNOG BALETA – 8 h tjedno – 1 izvršitelj 4. NASTAVNIK KARAKTERNIH PLESOVA - 8 h...

1. NASTAVNIK KOREPETITOR - 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme 2. NASTAVNIK KOREPETITOR - 1 izvršitelj/ca, određeno, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2014.godine Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju...

NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: Pored općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp.,...

SPREMAČICA - 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, rad na određeno vrijeme – do povratka radnice sa bolovanja Uvjeti: osnovna škola Ostali uvjeti: Prema članku 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz prijavu priložiti životopis, dokaze...